Structuur van het samenwerkingsverband

 Het samenwerkingsverband wordt aangestuurd door een stuurgroep en een dagelijks bestuur.