Vacatures

 

 

1 GEZIN 1 PLAN & CAW Oost-Brabant, vzw Sporen & Resonans vzw.

 

Wij zoeken nieuwe medewerker(s), met de mogelijkheid tot voltijds/deeltijds werken met een contract voor onbepaalde duur. De mogelijke werkregio's zijn Hageland, groot Leuven en Druivenstreek. Er zijn verschillende plaatsen vacant waarbij we mensen zoeken met uiteenlopende achtergrondkennis (kennis van ontwikkelingsproblematieken of handicap, of bijzondere jeugdzorg of samenleving en welzijn).

Jouw werkgever wordt dan Resonans Vzw, vzw Sporen of CAW Oost-Brabant.

 

‘1G1P Oost-Brabant’ is een innovatief samenwerkingsverband van verschillende intersectorale Jeugdhulpactoren die zich engageren om de rechtstreeks toegankelijke hulp in 6 Eerstelijnszones (Druivenstreek, Leuven, Leuven Noord, Leuven Zuid, Demerland, Zuidoost Hageland) af te stemmen en te versterken. Onze missie is het creëren van “1 jeugdhulp”.

We creëren een jeugdhulp die over de intersectorale mandaatsgrenzen heen vloeit, waarin het gezin centraal staat, en waarin de noden van een gezin worden vertaald naar een generalistisch lokaal plan. We verwezenlijken het intersectorale karakter van onze opdracht zowel op regionaal netwerkniveau als op teamniveau, zodat het gezin beroep kan doen op een generalistisch intersectoraal aanbod.

Samen gaan we voor ‘Eén gezin, één plan’! We stellen het gezin centraal. Het gezin bepaalt de hulp, wij ondersteunen het gezin waar zij dit nodig achten, waar dit wenselijk is, en met betrekking tot de thema’s die zij aanbrengen. Vanuit de ‘wrap-around care’ visie helpen we het gezin duurzame antwoorden te vinden op zijn hulpnoden, o.a. door in te zetten op de sterktes van het gezin, door het gezin sociaal te versterken, en door maatoplossingen te zoeken. Het gezinsplan dient een breed antwoord te geven op de noden van het gezin.

Meer informatie: https://www.jeugdhulp.be/netwerken/een-gezin-een-plan-1g1p


 Waarom is de job zo uniek? 


Jouw opdracht als gezinscoach

kasbeheer,… en neemt deze mee op.

 

 Jouw profiel als gezinscoach


 


Zijn dit jouw competenties en talenten? 


Wat hebben wij te bieden? 

 


Interesse? 

 

Ben je gebeten door de het welzijn van kinderen en jongeren en jeugdhulpverlening en denk dat je intersectorale samenwerking daartoe helpend is? Wens je graag dit samenwerkingsverband mee vorm te geven?

 

Stuur dan je motivatiebrief en CV naar info@1G1Poostbrabant.be met sollicitatie 1G1P in het onderwerp van je mail.

Uiterlijk 14 dagen na je kandidaatstelling kan je een antwoord verwachten.

 

Interesse maar toch nog vragen? Aarzel niet en neem contact op met Els Van den Branden, operationeel coördinator, via 0473/18 00 92 of  via info@1g1poostbrabant.be