Samenwerkingsverband

Jeugdhulp Hageland

Beste bezoeker,


Tijdens de eindejaarperiode gaat de teamwerking van Jeugdhulp Hageland even in rust.

Daardoor zal de aanmeldtelefoon niet beantwoord worden. We ontvangen aanmeldingen opnieuw op maandag 4 januari 2021 vanaf 13u.

Voor dringende vragen is er een gedeeltelijke permanentie uitgewerkt waarbij telkens in de voormiddag (van 9u tot 12u) een medewerker bereikbaar is, volgens onderstaand schema.


Medewerker team JHH die permanentie opneemt


Maandag 21 december Maandag 28 december

Sarah Sabbe Tia De Wannemaeker

0473/58 15 97 0490/57 67 06


Dinsdag 22 december Dinsdag 29 decemeber

Lise Goris Kim Verlinden

0493/25 82 63 0484/44 74 52


Woensdag 23 december Woensdag 30 december

Sarah Lammens Els Van den Branden

0492/13 40 24 0473/18 00 92

De donderdagen zijn sluitingsdagen.

We wensen u en wie je dierbaar is een fijne en deugddoende eindejaartijd.

Hou het veilig en we ontmoeten elkaar graag terug in 2021.

Voor wie hulp en ondersteuning zoekt, biedt deze link een overzicht van verschillende initiatieven, tips en tools in tijden van Covid-19 (Corona).

Aanmeldingen worden vanaf nu op het aanmeldnummer 0490/644.450 tijdens onderstaande momenten beantwoord:

maandagnamiddag van 13u-17u

woensdagvoormiddag van 9u-12u30

Aanmeldingen kunnen ook via e-mail: aanmeldingen@jeugdhulphageland.be

Jeugdhulp Hageland is een regionaal samenwerkingsverband. Recent zijn in Vlaanderen vijftien van deze samenwerkingsverbanden opgestart. We kiezen voor een intersectoraal team vanuit de overtuiging dat een goede samenwerking rond en met gezinnen leidt tot een sneller antwoord op de noden van gezinnen.

Het vertrekpunt zijn steeds de vragen en thema's die het gezin zelf aanbrengt. Samen werken we een gezinsplan uit op basis van de methodiek van 1Gezin1Plan, waarbij het gezin zelf de regie in handen houdt. We kijken naar de aanwezige krachten in het gezin én de eigen omgeving en gaan samen op zoek naar welke eventueel bijkomende ondersteuning wenselijk is.

Door het gezin te coachen, de aanwezige krachten terug zichtbaar te maken en de gezinsleden de maximale regie te geven, hopen we dat er opnieuw verbinding groeit binnen het gezin en tussen het gezin en het eigen netwerk. Zo trachten we het gezin te helpen om terug meer greep te krijgen op die levensdomeinen die onder druk zijn komen te staan.

De eerstelijnspsychologen (ELP) in het team bieden de mogelijkheid tot kortdurende psychologische ondersteuning voor kinderen en jongeren. Tevens is er ook een tweedelijnspsycholoog - psychotherapeut (TLP) verbonden aan het intersectorale team.

Jeugdhulp Hageland werkt in nauwe samenwerking met andere organisaties binnen het aanbod van de jeugdzorg.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

  • opstart binnen 30 dagen na aanmelding

  • voor het hele gezin

  • aantal gesprekken en duur van de ondersteuning spreken we af met het gezin

  • aan huis of op een plaats die het gezin kiest

  • gezinsplan opstellen

  • gezin opnieuw greep op het eigen leven geven door te coachen bij het opstellen en uitvoeren van hun gezinsplan

  • voor kinderen en jongeren

  • eenvoudige psychologische vraag

  • verspreid over vijf plaatsen in het Hageland

  • maximum acht sessies