Samenwerkingsverband

Jeugdhulp Hageland

In deze moeilijke en onzekere periode blijft ook het team van Jeugdhulp Hageland actief. Zowel de gezinscoaches als de eerstelijns psychologen blijven de gezinnen en jongeren ondersteunen.

Huisbezoeken en gesprekken samen zijn nu uiteraard niet mogelijk. We zetten wel in op telefoon, Whatsapp, e-mail, Skype… om contact te houden met wie het nu nodig heeft. Je vindt de contactgegevens van alle teamleden hier. Aarzel niet hen aan te spreken met je vragen of twijfels. De coördinator van het team is bereikbaar op het nummer 0491/531.208. of via info@jeugdhulphageland.be.

We blijven nieuwe aanmeldingen aannemen tijdens de gekende permanentiemomenten (maandag 13u tot 17u en woensdag van 9u tot 12u30) op het nummer 0490/644.450. Samen bekijken we of het een vraag is voor een gezinscoach of een eerstelijns psycholoog van Jeugdhulp Hageland. Indien dit zo is, vragen we aan de aanmelder om zelf actief zorg te dragen voor het gezin of de jongere tot na deze crisisperiode. Zodra huisbezoeken terug zijn toegestaan, kan een kennismakingsgesprek gepland worden.

Voor wie hulp en ondersteuning zoekt, biedt deze link een overzicht van verschillende initiatieven, tips en tools in tijden van Covid-19 (Corona).

Alvast bedankt voor je medewerking!

Hou het veilig en gezond, goede moed als het even moeilijk gaat en we blijven zorgen voor elkaar!

Aanmeldingen worden vanaf nu op het aanmeldnummer 0490/644.450 tijdens onderstaande momenten beantwoord:

maandagnamiddag van 13u-17u

woensdagvoormiddag van 9u-12u30

Aanmeldingen kunnen ook via e-mail: aanmeldingen@jeugdhulphageland.be

Jeugdhulp Hageland is een regionaal samenwerkingsverband. Recent zijn in Vlaanderen vijftien van deze samenwerkingsverbanden opgestart. We kiezen voor een intersectoraal team vanuit de overtuiging dat een goede samenwerking rond en met gezinnen leidt tot een sneller antwoord op de noden van gezinnen.

Het vertrekpunt zijn steeds de vragen en thema's die het gezin zelf aanbrengt. Samen werken we een gezinsplan uit op basis van de methodiek van 1Gezin1Plan, waarbij het gezin zelf de regie in handen houdt. We kijken naar de aanwezige krachten in het gezin én de eigen omgeving en gaan samen op zoek naar welke eventueel bijkomende ondersteuning wenselijk is.

Door het gezin te coachen, de aanwezige krachten terug zichtbaar te maken en de gezinsleden de maximale regie te geven, hopen we dat er opnieuw verbinding groeit binnen het gezin en tussen het gezin en het eigen netwerk. Zo trachten we het gezin te helpen om terug meer greep te krijgen op die levensdomeinen die onder druk zijn komen te staan.

De eerstelijnspsychologen (ELP) in het team bieden de mogelijkheid tot kortdurende psychologische ondersteuning voor kinderen en jongeren. Tevens is er ook een tweedelijnspsycholoog - psychotherapeut (TLP) verbonden aan het intersectorale team.

Jeugdhulp Hageland werkt in nauwe samenwerking met andere organisaties binnen het aanbod van de jeugdzorg.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

  • opstart binnen 30 dagen na aanmelding
  • voor het hele gezin
  • aantal gesprekken en duur van de ondersteuning spreken we af met het gezin
  • aan huis of op een plaats die het gezin kiest
  • gezinsplan opstellen
  • gezin opnieuw greep op het eigen leven geven door te coachen bij het opstellen en uitvoeren van hun gezinsplan
  • voor kinderen en jongeren
  • eenvoudige psychologische vraag
  • verspreid over vijf plaatsen in het Hageland
  • maximum acht sessies