Samenwerkingsverband

1G1P Oost-Brabant


Een aanmelding gebeurt door een betrokken verwijzer (vb. CAW, CLB, K&G, Huis van het Kind,

OCMW…) in samenspraak met en met toestemming van het gezin en/of door het gezin zelf.


Telefonisch aanmelden kan op het aanmeldnummer 0490/644.450 tijdens onderstaande momenten:

maandagnamiddag van 13u-17u

woensdagvoormiddag van 9u-12u30


Aanmelden kan ook via volgend e-mailadres: aanmeldingen@1g1poostbrabant.be


1Gezin1Plan Oost-Brabant is een regionaal samenwerkingsverband. We kiezen voor een intersectoraal team vanuit de overtuiging dat een goede samenwerking rond en met gezinnen leidt tot een sneller antwoord op de noden van gezinnen.

Het vertrekpunt zijn steeds de vragen en thema's die het gezin zelf aanbrengt. Samen werken we een gezinsplan uit op basis van de methodiek van 1Gezin1Plan, waarbij het gezin zelf de regie in handen houdt. We kijken naar de aanwezige krachten in het gezin én de eigen omgeving en gaan samen op zoek naar welke eventueel bijkomende ondersteuning wenselijk is.

Door het gezin te coachen, de aanwezige krachten terug zichtbaar te maken en de gezinsleden de maximale regie te geven, hopen we dat er opnieuw verbinding groeit binnen het gezin en tussen het gezin en het eigen netwerk. Zo trachten we het gezin te helpen om terug meer greep te krijgen op die levensdomeinen die onder druk zijn komen te staan.

De eerstelijnspsychologen (ELP) in het team bieden de mogelijkheid tot kortdurende psychologische ondersteuning voor kinderen en jongeren. Tevens is er ook een tweedelijnspsycholoog - psychotherapeut (TLP) verbonden aan het intersectorale team.

1G1P Oost-Brabant werkt in nauwe samenwerking met andere organisaties binnen het aanbod van de jeugdzorg.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

 • voor het hele gezin

 • aantal gesprekken en duur van de ondersteuning spreken we af met het gezin

 • aan huis of op een plaats die het gezin kiest

 • gezinsplan opstellen

 • gezin opnieuw greep op het eigen leven geven door te coachen bij het opstellen en uitvoeren van hun gezinsplan

 • voor kinderen en jongeren (0-18 jaar)

 • afgelijnde psychologische vraag

 • verspreid over vindplaatsen doorheen Oost-Brabant

 • krachtgericht

 • zowel inzetbaar binnen gezinsplan als rechtstreeks

 • maximum acht sessies


Interesse in onze ELP-werking? Elke tweede maandag van de maand om 14u kan je via deze link inloggen voor meer info en verdere vragen/afstemming.