Disclaimer

Hoewel wij steeds trachten alle gegevens en informatie volledig juist weer te geven en bij te werken indien nodig, kunnen we niet garanderen dat alle informatie steeds volledig en correct is. Zodra we op de hoogte worden gebracht van foutieve informatie, zullen we deze zo snel als mogelijk aanpassen. Jeugdhulp Hageland aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van deze website.

Op deze website zijn ook hyperlinks te vinden naar andere websites. Deze websites worden beheerd door derden, Jeugdhulp Hageland kan hierbij niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud hiervan. Voor meldingen over foutieve informatie kan u zich rechtstreeks richten tot de desbetreffende websites.