Samenwerkingsverband

1G1P Oost-Brabant 


Een aanmelding gebeurt door een betrokken verwijzer (vb. CAW, CLB, K&G, Huis van het Kind, 

OCMW…) in samenspraak met en met toestemming van het gezin en/of door het gezin zelf. 

Gelieve als aanmelder en gezin binnen de 30 dagen beschikbaar te zijn na de aanmelding voor het onthaalgesprek. 


Vragen over aanmeldingen kan u stellen op het nummer 0490/644.450 tijdens onderstaande momenten: 

maandagnamiddag van 13u-17u  

woensdagvoormiddag van 9u-12u30


Om aan te melden vult u het aanmeldingsformulier in en stuurt u het door naar volgend e-mailadres: aanmeldingen@1g1poostbrabant.be 


1Gezin1Plan Oost-Brabant is een regionaal samenwerkingsverband. We kiezen voor een intersectoraal team vanuit de overtuiging dat een goede samenwerking rond en met gezinnen leidt tot een sneller antwoord op de noden van gezinnen. 

Het vertrekpunt zijn steeds de vragen en thema's die het gezin zelf aanbrengt. Samen werken we een gezinsplan uit op basis van de methodiek van 1Gezin1Plan, waarbij het gezin zelf de regie in handen houdt. We kijken naar de aanwezige krachten in het gezin én de eigen omgeving en gaan samen op zoek naar welke eventueel bijkomende ondersteuning wenselijk is. 

Door het gezin te coachen, de aanwezige krachten terug zichtbaar te maken en de gezinsleden de maximale regie te geven, hopen we dat er opnieuw verbinding groeit binnen het gezin en tussen het gezin en het eigen netwerk. Zo trachten we het gezin te helpen om terug meer greep te krijgen op die levensdomeinen die onder druk zijn komen te staan. 

De eerstelijnspsychologen (ELP) in het team bieden de mogelijkheid tot kortdurende psychologische ondersteuning voor kinderen en jongeren. Tevens is er ook een tweedelijnspsycholoog - psychotherapeut (TLP) verbonden aan het intersectorale team.   

1G1P Oost-Brabant werkt in nauwe samenwerking met andere organisaties binnen het aanbod van de jeugdzorg. 

Waarvoor kan je bij ons terecht?