Samenwerkingsverband

1G1P Oost-Brabant


Momenteel is het samenwerkingsverband 'Jeugdhulp Hageland' volop in transitie en wordt er vorm gegeven aan de uitbreiding van ons werkingsgebied en de uitbouw van drie subteams. Binnenkort kan je ons, buiten het Hageland, ook terugvinden in regio Leuven en regio Druivenstreek onder de nieuwe naam '1G1P Oost-Brabant'.

Zodra er concrete data bekend zijn, zullen deze via de website en via andere kanalen gecommuniceerd worden.

Aanmeldingen worden vanaf nu op het aanmeldnummer 0490/644.450 tijdens onderstaande momenten beantwoord:

maandagnamiddag van 13u-17u

woensdagvoormiddag van 9u-12u30


! Tijdelijk kunnen geen aanmeldingen aangenomen worden via mail "aanmeldingen@jeugdhulphageland.be". !Een welgemeende dankuwel aan Rotary TW Hageland, die 500 euro geschonken hebben ter ondersteuning van onze werking. Het artikel is terug te vinden via volgende link: Schenking Rotary TW Hageland

Jeugdhulp Hageland is een regionaal samenwerkingsverband. Recent zijn in Vlaanderen vijftien van deze samenwerkingsverbanden opgestart. We kiezen voor een intersectoraal team vanuit de overtuiging dat een goede samenwerking rond en met gezinnen leidt tot een sneller antwoord op de noden van gezinnen.

Het vertrekpunt zijn steeds de vragen en thema's die het gezin zelf aanbrengt. Samen werken we een gezinsplan uit op basis van de methodiek van 1Gezin1Plan, waarbij het gezin zelf de regie in handen houdt. We kijken naar de aanwezige krachten in het gezin Ă©n de eigen omgeving en gaan samen op zoek naar welke eventueel bijkomende ondersteuning wenselijk is.

Door het gezin te coachen, de aanwezige krachten terug zichtbaar te maken en de gezinsleden de maximale regie te geven, hopen we dat er opnieuw verbinding groeit binnen het gezin en tussen het gezin en het eigen netwerk. Zo trachten we het gezin te helpen om terug meer greep te krijgen op die levensdomeinen die onder druk zijn komen te staan.

De eerstelijnspsychologen (ELP) in het team bieden de mogelijkheid tot kortdurende psychologische ondersteuning voor kinderen en jongeren. Tevens is er ook een tweedelijnspsycholoog - psychotherapeut (TLP) verbonden aan het intersectorale team.

Jeugdhulp Hageland werkt in nauwe samenwerking met andere organisaties binnen het aanbod van de jeugdzorg.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

  • opstart binnen 30 dagen na aanmelding

  • voor het hele gezin

  • aantal gesprekken en duur van de ondersteuning spreken we af met het gezin

  • aan huis of op een plaats die het gezin kiest

  • gezinsplan opstellen

  • gezin opnieuw greep op het eigen leven geven door te coachen bij het opstellen en uitvoeren van hun gezinsplan

  • voor kinderen en jongeren

  • eenvoudige psychologische vraag

  • verspreid over vijf plaatsen in het Hageland

  • maximum acht sessies