Doelen

De gezinscoach van 1G1P Oost-Brabant ondersteunt het gezin in het opstellen en uitvoeren van hun gezinsplan.

In het gezinsplan staan niet alleen de hulpvragen van het gezin centraal, maar ook de oplossingen die het gezin zelf aanbrengt. De gezinsleden beslissen over de inhoud, het tempo en aan welke doelen eerst gewerkt wordt.

Om gezinnen te ondersteunen in het uitvoeren van hun gezinsplan is een netwerk rond het gezin nodig. Iedere betrokkene voegt zijn krachten en mogelijkheden toe en werkt zo actief mee aan de doelen die het gezin heeft vooropgesteld. Omdat we geloven dat we enkel met vereende krachten in staat zijn om gezinsleden te ondersteunen in het nastreven van hun doelen, verkennen we samen met hen de mogelijkheden van ondersteuning door personen uit de directe omgeving. Centraal bij 1G1P Oost-Brabant staat ‘samen-werking’.

Tijdens de ondersteuning worden regelmatig overlegmomenten georganiseerd. Daar werkt het gezin samen met wie betrokken is verder aan het uitwerken van het gezinsplan en het behalen van de doelen die het gezin wil nastreven.

  • Coaching van tijdelijke zorgondersteuning

  • Vragen op verschillende levensdomeinen

  • Samen met en naast het gezin en het eigen netwerk (Wraparound Care)

  • Gezinsplan staat centraal

  • Focus op eigen oplossingen van het gezin

  • Vergroten van eigen kracht en leren omgaan met de eigen moeilijkheden

  • Waar nodig in samenwerking met professionele netwerk

  • Bij voorkeur bij de gezinnen thuis